Foreningens navn er:           Rimsφhuset 

Foreningens bestyrelse består af:

Navn:                                                                                  Valgt år:

 • Jytte Jacobsen    – Formand                                        2023
 • Jette Mouritzen –  Næstformand                            2023
 • Henrik Koch        –                                                           2023
 • Lars Holm            –                                                           2022
 • Kis B. Nielsen     – praktisk huspasser.                 2022
 • Jens Amby           – alt i træ                                          2022
 • Peter Niemann                                                                2022
 • Suppleanter:
 • Karen Bredahl    –  Sekretær, referater
 • Helle Stubbe        –  BnB gruppen, Arrangements Gruppen
 • Andet:
 • Niels Mulvad:      –  WebMaster

…………………………………………………….

 • Susan Seldal:  Kasserer  (ikke medlem af bestyrelsen)  –

…………………………………………………….

 •                                                   Foreningens CVR nr.:                       36574879
 •                                                   Foreningens Bank-konto:             9570 – 1234296
 •                                                   Foreningens MobilePay nr.:          15462

              “RimsφHuset”s vedtægter kan du downloade her:   Vedtægter ..