Historien

I 2016 købte en gruppe borgere Plejehjemmet i Rimsø af Kommunen, og dannede Foreningen Rimsøhuset. Halvdelen af huset blev indrettet til B&B, for at kunne finansiere driften af Huset, og resten blev til fælleslokaler med sal, storkøkken, og forskellige værksteder. 

Fokus ligger på fællesskabet – på kultur og kreativitet i al sin mangfoldighed…. 

Siden 2016

Rimsøhuset

Efter at det tidligere plejehjem Nordvang blev forladt til fordel for nye lokaliteter i 2011, forsøgte ejeren af bygningen RimsøBygade 22 – Norddjurs Kommune – at sælge bygningen. Da dette ikke lykkedes, henlå bygningen uden aktiviteter, indtil en gruppe af egnens aktive medborgere, fik en brugsaftale i stand med ejeren. Foreningen ”Rimsøhuset” blev dannet efteråret 2015 og fik af ejeren iværksat en aftale, der betød, at foreningen for det næste års tid havde brugsret til bygningen medens kommunen sørgede for selve driften.

Foreningen Rimsøhuset fik på kort tid etableret en håndfuld kreative værksteder og afholdt en længere stribe vellykkede arrangementer. – (se evt rapporten i ’Rodekassen’)

Da aftalen brugsaftalen med ejeren udløb i slutningen af 2016, besluttede Norddjurs Kommune at sætte ejendommen til salg for ’højst bydende’. – Efter to bud-runder lykkedes det foreningen Rimsøhuset at få indsamlet tilstrækkeligt mange penge, til at kommunen accepterede ’højeste’/eneste bud og overdrog huset til foreningen Rimsøhuset og dets medlemmer i foråret 2017.

Efter en ihærdig indsats lykkedes det at realisere en forretningsmodel der indebar, at 10 af husets tidligere lejligheder, blev indrettet og udlagt som overnatningsmulighed i form af et frivillig drevet Bed&Breakfast, en erhvervsmodel der på årsbasis vil kunne dække de driftomkostninger der knytter sig til et hus i den størrelsesorden af de 1600 Kvm. – En indsats der her ved år 2017’s udgang allerede dette første år, har vist sig at være økonomisk bæredygtigt.

Grundlæggende har alle aktiviteter i huset været båret af frivillige hænder. Dertillige har foreningen indgået en praktik aftale med efterskolen ’Helle’, der huser en linie med ’Særligt Tilrettet Uddannelse’ – STU, hvor praktikken består i drift af BnB afsnittet på de hverdage hvor STU’erne ikke er optaget andet sted.

Et par af de tidligere lejligheder er for et mindre beløb lejet ud til ’lukkede’ værksteder, så som atelier, musik-øvelokale, væveværksted o.l., hvor andre af de tidligere lejligheder er under indretning til såkaldte ’åbne værksteder.

Af driftunderstøttende projekter, er der her i efteråret indrettet ’konferencerum’, så BnB afsnittet ligeledes kan fungerer som kursuscenter. En variation af dette koncept kunne være familie/ Fætter kusine osv sammenkomster, hvor storkøkken og spisestue indgår i aftalen. Disse to sidste – køkken og spisestue – er ligeledes set udlejet til private arrangementer.

Der har gennem det sidste års tid været afholdt en stribe kulturarrangementer i huset – se arrangements kalenderen – ud over at rumme de nærmest daglige ”sammenrend” af interesserede ’ydere og nydere’.

Sidst skal lige nævnes de to sidste ’knopper på træet’: Det månedlige madspilds arrangement, hvor egnens handlende donerer ’sidste salgsdato mad’, som ’dagens kok’ kreerer et større måltid af. Alle er inviterede – mange kommer – og bespisningen er gratis for alle. – Derudover har en vifte af lokale borgere etableret sig med et lille ugentligt udsalg af bla. Egen producerede produkter.

Alt i alt ser vi os selv som et lokalt baseret kultur og aktivitetshus i grønne omgivelser, der i samarbejde med STU er drevet af frivillige hænder, et koncept der for alvor kunne fortjene betegnelsen: En Socialøkonomisk virksomhed. – Et kulturpolitisk projekt der organisatorisk er defineret af vores vedtægter – se evt. disse – vedtægter vi også ser som platform for fremtidige nye og anderledes projekter end dem der allerede er ved at få fodfæste.

Fonde og sponsorer

En stor tak til de fonde og sponsorer, der har hjulpet og hjælper med at udvikle Rimsøhuset.

BestGreen// 2018

Opsætning af varmepumpe, værdi: 200.000,-
Renovering af varmesystem i fællesskab, værdi: 50.000,-
Sponsorering af arrangement 20. april 2018.

 

Enhedslisten//2023

Donerede 10.000,- til projekt tørvejr i Rimsøhuset/ nyt tag.

 

NRGI - Værdipuljen

Bevilget 337.150,- til projekt Tørvejr i Rimsøhuset/ nyt tag

Læs Mere

LAG Djursland

Bevilget 535.812,50,- til projekt Tørvejr i Rimsøhuset/udskiftning af tagbeklædning i Rimsøhuset

 

Nordea Fonden

Donation på 20.000 til efterisolering af loftet på Rimsøhuset

Læs Mere 

Udvikling

Historien er gemt og ej glemt. Gennem disse links kan du se rapporter fra Rimsøhusets start og gå på opdagelse i tidligere hjemmesider. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev