… For … År …

Så er der endeligt lidt – men godt – nyt fra Rimsøhuset. – Der er nu afholdt bestyrelsesmøde –referat kan ses her – og som den opmærksomme referatlæser bland andet kan læse der, så vil Dorthe fremover overtage foreningens forpligtigelser hvad angår det, at holde medlemmerne opdateret omkring, hvad der foregår i foreningen, både på den organisatoriske front og hvad der eller afvikles af begivenheder i huset. – Som det også kan læses samme sted – vil hun gøre det med en ny hjemmeside som platform. – Det er der åbentbart nogle af husets aktive der har taget forskud på, der er hvert tilfælde ikke indkommet oplysninger til redaktionen om afholdelse af arrangementer – på nær den efterhånden institutionaliserede gang streaming fra Århus Universitet. – Se kalenderen .

Det kunne have været dejligt – hvis der var mere at skrive om – men det er der så ikke …

…. for nu.

Skulle du endnu ikke være medlem af foreningen eller endnu ikke betalt dit kontingent – så har du chancen her

😎