Kære alle medlemmer!

Vi går lysere og varmere tider i møde – foråret er her, og sommeren på vej.

Og vores nye Hjemmeside er på vej, hvor Dorthe Hansen står for opbygning og design. Den vil få et andet udtryk, men hele Rimsøhusets historie og billeder fra 2015 og frem, vil være tilgængeligt. Den løbende drift vil Jette Mouritzen og Helle Stubbe stå for – ved at samle oplysninger, koordinere og formidle.

Vi har en velfungerende Facebook-side, og vores hjemmeside kan også fremover være et aktivt sted, hvor kommunikationen er til glæde for os alle – mellem de aktive der bruger Rimsøhuset, samt et bindeled indefra og ud – og udefra og ind til Huset.

Har du spørgsmål, forslag eller andet så skriv til info@rimsoehus.dk og vi vil formidle det videre. Nyhedsbreve vil I stadig få, samt oplysninger om arrangementer, nye tiltag, kurser, møder og referater – alt sammen, når den Nye Hjemmeside snart kører.

Vi er en forening der drives af frivillige kræfter, og på medlemsmøder kan du være med til at forme livet i huset. Enhver kan indkalde til medlemsmøde, skriv blot til info@rimsoehus.dk Der er også en halv times medlemstid på alle bestyrelsemøder.

Bed & Breakfast sæsonen står for døren, og skulle der være nogen, der har lyst til at deltage med et eller andet, så er I velkomne. Ring til Jette 93 87 93 02 eller
Jytte 20 70 71 15. Det er hyggeligt og sjovt, at snakke med alle de glade feriegæster.

Der foregår en del i Rimsøhuset : hver den sidste torsdag i måneden er der fællesspisning – ind immellem også med musik. Hver onsdag kl. 12.00 er der Qi Gong, som er åbent for alle. Væve-, musik- og kulturgrupperne mødes. Behandlerrummet er i brug. En strikkeforening har holdt flere”strikkemøder” i huset, og kreative værksteder er på bedding. En del musik-arrangementer, samt foredrag har der også været. Og 1.Maj bliver fejret med taler, musik og mad.
Vi har haft nogle gode arbejdsdage, med oprydning, hæklipning og den vigtige frokost. Dejligt at lave noget sammen med hygge og samvær.

Du får allerede en chance igen, her d.11. Maj kl. 9.30, hvor vi inviterer til udendørs Aktivitetsdag. Her fordeler vi opgaver – med kaffe på kanden, og går i gang, indtil der er frokost kl. 13. Tag bare børnene med 😉

De bedste hilsner Jette og Helle