Om Arrangementer

Hvis du har et godt initiativ eller en god idé til udfoldelse i Rimsøhuset og ikke lige kan magte det alene, så kan du kontakte den såkaldte ‘ArrangementsGruppe’ på mail-adressen:  kulturhuset@Rimsoehus.dk   –  så vil vi se, hvad vi kan gøre …. !:0)

Om – Arrangementsgruppe 2. feb. 2022 .pdf

Møde om afholdelse af arrangementer ….. 02.02.22

Arrangementsgruppe møde 23.02.22

Møder i Arrangementsgruppen: