Generalforsamling

Så er det tid til Generalforsamling !

Torsdag d. 16 – 02 – 2017 Kl. – 19.00 i Rimsøhuset

Så er vi ved at være ved ‘vejs ende’:

Vi har indgivet bud på ejendommen, vi er i samarbejde med bank og advokat i gang med at lave skitse til fremtidig strukturering af organisationen og på næste tirsdag d. 7. er der møde i NDR’s økonomiudvalg, hvor det fremtidige ejerforhold foreløbigt bliver afgjort. Endelige kommunale afgørelse ved kommunaludvalgsmøde – der pga vinterferie – først er d. 21. feb.

Uafhængig af hvilke beslutning byrådet når frem til, vil det kræve organisatoriske forandringer.

Om det bliver udvikling eller afvikling, kan vi måske få er rimeligt bud efter d. 7. og endeligt efter d. 21. –

Uanset afgørelse er det vigtigt at vi er klædt på til de forandringer der forestår.

Nedenstående er dagsordenen for mødet. Læs videre “Generalforsamling”