Bestyrelsesmøde 15.04.2017

Referat af bestyrelsesmøde 15.04.2017 i Rimsøhuset

Deltagere: Niels Mulvad, Søs Carlsen, Poul Bang, Peter Danielsen, Bodil Bounaventzen

Jette Mouritzen deltog for at tage referat

Afbud: Peter Niemand og Else Marie Brøndum.

Valg af dirigent: Niels Mulvad

Valg af referent: Jette Mouritzen

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

Siden sidst:

Poul har skaffet en pc til kontoret, kommer på tirsdag.

Søs har sået sommerblomster

Bodil – gardiner er næsten færdige, ligeså sengetæpper. En weekends arbejde mere og værelserne skulle være færdige. Køkkenet er næsten færdigt, der mangler elektriker og malerarbejde.

Niels har søgt Midtdjurs Sparekasses fond, har fået afslag, går i gang med Nrgis Værdipulje.

Har bestilt musik til indvielsesfesten den 12. maj, lidt dyrt, festudvalget tager diskussionen.

Elcon kommer og laver det sidste m.h.t. brand alarmeringsanlægget. Der har været en fejlmelding på anlægget som kom fra musikrummene. Bodil tager kontakt til Stephen for at få bragt orden i musikrummene.

Niels undersøger om vi kan nøjes med brandalarmering på erhvervsdelen af huset.

Skal dagsorden for bestyrelsesmøde offentliggøres før møde?:

Vedtaget at det skal den ikke.

En god ide at uddybe dagsordenens punkter, så man kan nå at tage stilling til emnerne.

Projektet:

visioner for det sociale og kulturelle projekt

Kultur, fællesskaber, plads til flere generationer, sårbare familier f.eks. i form af ”ugekurser/ferieophold” med overnatning, ferie for hjemløse. Kunstnere i gang med et projekt. Et sted at møde andre og forskellige mennesker. Et sted for dem som ikke dyrker sport. Plads når folk har behov for det.

Der skal være rummelighed i huset uden at vi skal være et værested, vi er ikke socialarbejdere.

Værksteder.

Vi skal være selvstyrende – uden for kommunens beslutninger. Der skal være mulighed for forandringer.

Der skal tjenes penge på Bed & Breakfast – det er den del af projektet der skal betale for driften af resten af huset.

Hvordan indretter vi os rummeligt i huset:

Kunstmaler holder til i rum nr. 1.Væverne holder nu til i rum nr. 2 og 3 og har en væv stående i glasgangen.

Musikrummene bevares i rum nr. 16-17 og 18. En god placering af hensyn til evt. støj.

Masagerum i nr. 20

Åbent værksted i rum nr. 21 og evt. i nr. 19.

Den lille sal skal kunne udlejes til mindre arrangementer og samtidig bruges til ”multirum” med mulighed for forskellige spil, lan-arrangementer, skal møbeleres let, så møblerne er til at flytte.

Efterskolen Helle låner indtil videre rummene 22 og 23. Kommer der senere andre lejere eller skal der indrettes butik, så finder vi ud af hvad der så skal ske.

Kælderen lejer vi i første omgang ikke ud til depotrum af hensyn til udlejning af depotrum andre steder i Rimsø. Vi afventer ligeledes at se om der er fugtproblemer i kælderen.

Der indrettes ikke lige umiddelbart børnerum i huset, men der påtænkes at lave et ”børneværelse” på hjul.

Eksisterende syrum kan evt. flyttes til værelse nr. 14 og 15.

Tilrettelæggelse af de arbejdskrævende indsatser i huset:

Efterskolen Helle er klar til at starte med Bed & Breakfast.

Kan arbejde ugens 5 hverdage og frem til 01.07.17. Kan starte op igen efter ferien den 05.08.17.

Vil gerne stå for morgenmad, rengøring, tøjvask. Der kan af til blive tale om at tage mod betaling, feks. for morgenmad. Betaling af værelser sker gennem bookingsystemet. Kan evt. tage rengøring efter weekender og helligdage.

Der etableres et B & B team, til bemanding af weekender, helligdage og ferier. Der annonceres efter frivillige på hjemmeside og facebook.

Der laves en vagtplan.

Der laves en arbejdsplan for hvad der skal laves på vagterne.

Der laves en logbog til notering af fejl og mangler m.v.

Forventningsaklaring.

Vi forventer at starte op 1. maj med Bed & Breakfast.

 

Grundlæggende værdier som man skal forpligte sig til som samarbejdspartner/bruger af huset:

Vi skal være en socialøkonomisk virksomhed som skal være uafhængig af kommunen. Vi skal tjene penge.Hvis vi bliver godkendt som sådan, vil det blive lettere at søge forskellige fonde desuden vil det være et godt salgsargument.

 

Er der brug for en forretningsmodel som trin for trin beskriver husets udvikling økonomisk og kulturelt?

Ikke diskuteret

Hvornår er kassen tom, hvis der ikke kommer indtægter?

Ikke relevant da vi forventer at det hele kommer op at køre.

Der står for øjeblikket 53.000,- kr. på kontoen og der er 1.470,- kr. i kassen.

Vi har fået en overtræksret på 25.000,- men det er ikke en kassekredit.

 Bookning af husets fællesrum:

Foreningen får telefon og kontakt sker til kontaktperson, som sørger for at der er styr på bookninger. Der laves en kalender på hjemmesiden og der hænges en kalender op på kontoret, vigtigt at der er overensstemmelse mellem disse to kalendere.

Bookning og betaling til B&B sker via VisitDjurslands bookingsystem.

Peter er tovholder for arbejdet.

Anbringelse af af hjertestarter:

Der sidder i øjeblikket en hjertestarter på byens forsamlingshus, denne kan monteres på Rimsøhuset der ligger mere centralt og synligt. Det koster 150,- kr./måned i faste udgifter, disse udgifter skal byens ejerlav stå for. Rimsøhuset kan betale for el-forbruget.

Eventuelt:

Else Marie har fundet 10 stk. boxmadrasser til 200,- kr./stk. Vi køber dem.

Fest med Madjid – en tilmelding, der aflyses ikke, men kommer der ikke flere, så laves der ikke mad. Det annonceres på facebook hvis det bliver aktuelt.

Der er lukket for varmen i huset, om det er en god ide vides ikke, det undersøges.

Peter sørger for at få kodeord til Facebook

Næste møde:

Lørdag den 22. april kl. 14.00.