Bestyrelsesmøde i Rimsøhuset d.22/04-2017

Bestyrelsesmøde i Rimsøhuset d.22/04-2017

Dagsorden:

1 : valg af referent og ordstyrer

2: godkendelse af dagsorden

3: siden sidst

4: B&B

5: Åbningsfest

6: evt.

 

Afbud fra : Peter Niemand, Poul Bang og Else Marie Brøndum.

1: Referent : Bodil, Ordstyrer: Niels

2: dagsorden godkendt

3: Søs :

hun og Else har skaffet de sidste madrasser.

Peter D. :

Har ændret adgangen til facebooksiden så vi alle kan komme på og lave indlæg.

Niels:

Der er etableret trådløst net i hele bygningen .

Elcon har lavet et lovpligtigt eftersyn på de elektriske installationer.

Der er kommet regning fra advokaten.

Nrgi værdipulien søges igen

Bestgreen tilbyder stadig en nulløsning , hvor vi uden investering får en stor besparelse på driften.

Bodil:

  1. 14. september skal menighedsrådet bruge store sal til en teateraften, vi leverer kaffebord med boller og kage

Der aftales en stk. pris på kaffebord

en aften i oktober skal menighedsrådet bruge et lokale til filmaften, vi leverer kaffebord som sidst.

Der er indkøbt topmadrasser , 6 sovesofaer og 8 småborde til B&B.

Peter og Niels afhenter sovesofaer og borde.

Annoncen til åbningsfesten er modtaget og godkendt. Bodil Schumacher betaler for at den kommer i lokalbladet og grenåbladet i uge 18

Med hensyn til hjertestarteren afventer vi svar fra ejerlauget.

6: B&B: Vi bruger domænenavnet : Rimsoe.house. og B&B hjemmeside bliver lavet snarest af niels.

Niels bestiller fastnet samt mobil abbonement.

Kontortid foreslåes 8-10 og Rimsøhusets kontor tid 10-16 ( Det tidspunkt hvor vi kan træffes på telefonen)

Der skal bestilles sengetøj ved de forenede dampvaskerier

B&B TEAM : består af :

Niels

Bodil B

Søs

Peter D

Else ( Det skal lige godkendes afElse)

Der besluttes at vi vil spørge til Åbningsfesten om der er flere der vil være med.

Vi bruger gogglekalenderen på vores hjemmeside samt en manuel kalender i huset.

7: Festen: Der er kaffebord og aftensmad Søs spørger om der er nogen der vil hjælpe. (evt. Sus Dylsing)

Øl/vand osv. Peter henter i brugsen.

15 kasser øl

15 kasser vand

vin 10 fl af hver slags og 10 kartoner af hver slags til glassalg i baren.

Baren vi skiftes til at passe den. og vi lukker for barsalg kl. 24.

musik : om eftermiddagen spiller Peter Danielsen og om aftenen Stan Urban.

Tale Bodil og evt andre.

Bodil bestiller Banner til fasaden og trykker A3 plakater til fordeling i lokalområdet.

samt sørger for visitkort til omdeling.

gæster der ønsker overnatning må selv medbringe sengetøj.

8: evt.

der var intet.