Bestyrelsesmøde 18.06.2017

Bestyrelsesmøde lørdag den 18.juni 2017

Deltagere : Den samlede bestyrelse og suppleanter

1.Ordstyrer : Niels

Referent : Lilian

2.Dagsorden er godkendt

3.Siden sidst

Layout – skilte osv. Klaus har udarbejdet forslag til pjecer. Efter rettelser har Bodil B fuldmagt til

At få dem trykt. Specielt til udlevering på havnen i Grenaa.

Madspildsprojekt starter den 30.juni med spisning kl.18. Else styrer det show.

Der er flere bookinger under booking.com (20.000 i sommer) . Niels gennemgik bookingsystemet

og prissættelsen. Det virker uigennemskueligt ! Han arbejder videre med bookingsystemer.

4.Vi fattes penge

Ideer til indtjening – PN – Leje ud til studerende i Grenaa

PD – En aften med musik/sang af Leonard Cohen. Peter er tovholder. Der er

En mulighed fredag den 28.juli.

BS – En aften med Benny Bådebygger igen

Opslag på facebook om festlokaler og BnB

Et fondracer- udvalg. Martin Loft spørgs

I fremtiden kunne vi forsøge med :

Busselskaber til eftermiddagskaffe

Arr. Julefrokost og nytårsaften

Pakkeløsninger:kurser med overnatning til rimelige priser

Konfirmationer

Der blev snakket om lagerhotel

Vi må have kontakt til de veterinære myndigheder med hensyn til brug af køkkenet til oven-

stående ideer. Else Marie kontakter Hanne Mogensen.

5.Brandalarmen i BnB er utrolig fintfølende. Den er gået 2 gange (brødrister og sav)=12.000kr.

Brandinspektøren siger, lad den autoriserede el-installatør se på sagen. Bodil B går i dialog med

El-con og beredskabsstyrelsen

6.Kommunen projekt ”Høstfest” ønskes i flere forsamlingshuse lørdag den 12.august. Vi ansøger

om 2.000kr til musik. Niels er tovholder.

7.Butikken. Jette har sendt beskrivelse af projektet til bestyrelsen (ligger i mappen).Forslaget er

Godkendt, når brugerkontrakten er underskrevet. Bodil B er ansvarlig.

8.Eventuelt. Vi mangler en oversigt over udlejningspriser!

Diverse papirer fra El-con, butiksbeskrivelse og kontoudtog ligger i mappen.

 

Lilian Schneider