Referat – Bestyrelsesmøde 22.oktober 2017

Bestyrelsesmøde søndag den 22.oktober 2017

Deltagere : Den samlede bestyrelse

1. Mødeleder:Poul Bang

2 .Referenr:Lilian Schneider

3. Konstituering

Bestyrelsen fortsætter uændret. Dog har Bodil Schumacher bedt sig fritaget som suppleant. Det godtages.

4. Energirenovering – Best Green

Forslag/tilbud ligger i mappen (nr.1). Niels kontakter firmaet ang. nyt tilbud ud fra et andet olieforbrug.

Vi slår koldt vand i blodet og vender tilbage i februar.

5. Økonomi

Gennemgang af saldobalance. Kopi i mappen (nr.2)

6. Siden sidst

Bodil har kontaktet kaffeleverandører – BKI og Peter Larsen. BKI udlåner kaffemaskine og leverer kaffe til

konstant lav pris.

Ved frivillig indsats kan du ansøge om en ”gode”.

Erhversstyrelsen har godkendt os. –

Aftale med ”Helle” on at lave FB-sider om BnB.

Madspil kører stadig med 20 – 30 personer pr. gang.

Forslag om at hæve lejen for sal og køkken.

STU`erne – kommunen og andre synes, det er en god ide, at de laver noget praktisk.

7. Lønnet/ulønnet personale

Evt. lønnet hjælp til rengøring i BnB. Niels har snakket med ”Rabarberne”. Tages op på næste møde.

8. Status på indretning af huset, hvad angår udlejning

Til næste møde må foreligge en oversigt over, hvad der sker i rummene.

Evaluering af Butikken

9. Fondraising

Else og Mette kommer med et udkast til ansøgninger til næste møde.

10.Medlemsinvolvering

Vi i bestyrelsen er meget åbne for ideer /forslag fra medlemmerne: Lav et skriftligt oplæg og aflever det

til et bestyrelsesmedlem. Oplægget bliver behandlet på det kommende besty.møde. Du får svar hurtigst

muligt.

11.Der arbejdes på løsninger til nøglebokse og udendørsbelysning.

12.Næste møde finder sted søndag den26.novenber kl.12.

Lilian Schneider