Bestyrelsesmøde d. 17. Juni 2018

 

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 17.juni
Deltagere : Bestyrelsen fuldtallig, Tune har meldt afbud.
1. Ordstyrer – Poul
2. Referent – Lilian
3. Spørgetid for medlemmer – ingen dukkede op
4. Siden sidst-runden
Bodil – Tv købt og sat op i spisestuen
Vaskemaskine og tørretumbler sat op i nedlagt toilet
Vi har købt en plæneklipper
STU-erne stopper i denne uge – Niels og Søs møder op med en lille anerkendelse
Elbilen er hos Lise Mathiesen
Kirsten –loppemarkedet lørdag den 16. var ikke så godt besøgt, men hyggeligt
Niels – revurdering af huset fra 9,3mill til 1mill. Måske kan tinglysningen vurderes efter det
nedsatte beløb
Lilian – har spurgt på skolen efter en brugt projektor
Vi må have en standard for rengøring af køkken og sal før udlejning
Savner klare regler i BnB – bl.a.hvornår kan vi gøre rent hos grækerne ?
5. Forretningsudvalget (Bodil, Niels, Kirsten, Poul) arbejder på en ny struktur, bl.a. med henblik på
fFordeling af ansvarsområder
6. Grønnevangen kan udlejes. Interesserede kan henvende sig til Niels.
7. Forskellige mennesker har henvendt sig og spurgt til forskellige former for overnatning.
Bestyrelsen melder helt klart ud : Kun betalende gæster i BnB kan overnatte i Rimsøhuset.
8. Skat har sendt forslag til ny ejendomsvurdering. Bestyrelsen accepterer forslaget.

9. Brug af vaskemaskine og tørretumbler.
Delte opfattelser af, om man skal betale for brug af ovenstående. Det vedtages, at det er
inkluderet i udlejningsprisen.
Mindretalsudtalelse fra Kirsten – synes der skal betales ekstra.
10. Bestyrelsen vedtager, at man har uændrede priser til næste år. Det gælder såvel BnB og
køkken og sale.
11. Peter N vil gerne se en opdatering på økonomien til møderne. Han vil måske være mere aktiv i
huset i fremtiden.

Lilian Schneider