Bestyrelsesmøde fredag den 12.maj 2017

  Bestyrelsesmøde fredag den 12.maj 2017
Deltagere : Dorrit Carlsen, Peter Danielsen, Else Marie Brøndum, Bodil Buonaventzen og Niels Mulvad.
1.Ordstyrer : Peter Danielsen
    Referent : Lilian Schneider
2.Referat og dagsorden er godkendt
3.Facebooksiden  – hvordan kommer man ind, når man ikke er på FB? Måske kan nogen fra “Helle” finde ud af det.
Søs har styr på sengetøjet til BnB. Ring, når der skal hentes snavsetøj , eller vi mangler rent.
Søs laver en liste med relevante tlf-numre.
Brugsen tænker over Madspild. Fakta ønsker ikke at være med
4. Status på BnB
    De sidste sofaer er meget ringe. Det kræver stor indsats at få dem sat i stand.
     Snak om priser for overnatning, forhandling om rabat osv. Hvordan forholder vi os til priser fra
andre overnatningssteder. Vi beder Destination Djursland om at sætte priser ( Niels har kontakten til D.D.)
Jim er i gang med at sætte bookingsystem op – meget besværligt at bruge. Betaling, hvornår, reservationer osv. blev diskuteret.
Nøgler til BnB til værelser og indgang – 200kr pr stk. Nu har vi nøgler til 5 værelser, så det ordnes hen ad vejen.
Vi vil gerne have en PC, som gæsterne kan benytte.
Susan bliver tovholder mellem “Helle” og evt. gæster, booking osv.
Claus og Sidsel fra “Helle” kan få et debitorkort til brug ved indkøb.
Jette vil i Danske Bank oprette en konto, hvor man kan få kiggeret. Hele bestyrelsen skal afgive underskrift.
Der skal en ny ekstraordinær generalforsamling til, da der er sket en juridisk fejl i forbindelse med købet. Datoen er sat til lørdag den 3.juni kl.11. Der bliver annonceret på hjemmesiden og sendt mail til medlemmerne
5. Lidt rengøring hist og pist, så er vi klar til festen.