Dagsorden – Bestyrelsesmøde 3/9 – 2018

1 : Fremlæggelse af de 2 forskellige modeller ved henholdsvis Niels og Kirsten.
2: Debat og konklusion.
3: siden sidst
4. De frivilliges vilkår
5: evt.
Venlig Hilsen Bodil