Generalforsamling 2022

Dagsorden generalforsamling 02.04.2022                              Referat generalforsamling 02.04.2022

                                                                                                                     Formandens Beretning 02.04.2022