Generalforsamling den 16-02-2017

 

Valg af dirigent:       Peter Danielsen valgt.

Valg af referent:       Jette Mouritzen valgt.

 

Årsberetning:

 

Det har været et år med store udfordringer i forsøget med at etablere et kulturhus på landet og et Bed & Breakfast.

Der har været møder og forhandlinger med kommunen. Før sommerferien sidste år diskuterede vi muligheden og økonomien i et køb af huset og bestyrelsen var ikke enig. Fortsatte dog med planerne og lavede flere arrangementer i oktober. Mange solister stillede op for at støtte huset – det er vi meget glade for, tak til alle som stillede op. Det var rigtigt gode arrangementer.

Huset blev sat til salg i oktober og vi bød 25.000,- kr, dette sagde kommunen dog nej til, de måtte ikke sælge så billigt.

Der var fortsat uenighed i bestyrelsen med hensyn til økonomien hvilket resulterede i at en del af bestyrelsen gik af. Resten forsatte med at arbejde på et køb. Vi fik efterfølgende lov til at blive i huset frem til 1. januar.

Der blev lavet en god ny hjemmeside og kort før jul dukkede der en mulighed for samarbejde med efterskolen Helle i Gjerrild op. Der er nu fundet en model for samarbejdet. STU elever fra skolen vil gerne drive B&B i hverdagene og vi driver selv i weekender og ferier.

Efter jul blev der taget kontakt til kommunen og det er endt med at kommunen har sat ejendommen til salg igen. Vi har budt på huset nok en gang da der er kommet flere sponsorpenge i kassen.

Vi har stadig kr. 67.124,- kr. på vores deponeringskonto.

Salget behandles på kommunalbestyrelsens møde den 21. februar 2017.

 

Der blev stillet spørgsmål til formandens beretning./fungerende bestyrelse.

Hvordan kommer foreningen til at køre videre? Foreningen kommer til at fortsætte som nu, men det bliver nødvendigt med nye vedtægter for at tage højde for samarbejdet med Helle.

Der vil blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med vedtægtsændringerne. Bestyrelsen samarbejder med en advokat om at udforme nogle holdbare vedtægter.

 

Regnskab:

Kassereren Jette Slemming aflagde regnskab.

Regnskabet viste et overskud på 18.960,47,- kr. for 2016.

Overskuddet er fremkommet ved renoveringstilskud og salg i forbindelse med arrangementer.

Regnskabet er godkendt.

 

Indkomne forslag:

 

Da der på nuværende tidspunkt ikke forligger en afgørelse vedrørende fremtidig ejerforhold af Rimsøhuset, ser vi os nødsaget til at fremkomme med tre muligheder hvad angår forslag til fremtidig organisationsform.

Redegørelse for foreløbig skitse af fremtidig organisationsform i fald vores købstilbud bliver accepteret.

Fortsættelse af nuværende forening i fald købstilbud bliver afvist.

Opløsning af foreningen efter gældende regler, hvis købstilbuddet afvises.

 

Valgt til bestyrelsen:

Niels Mulvad – nyvalgt

Peter Nieman – nyvalgt

Poul Bang – nyvalgt

 

Sidende bestyrelsesmedlemmer:

Bodil Bounaventsen,

Peter Danielsen

Else Marie Brøndum

Dorit Carlsen (Søs)

 

Valg af suppleant:

Bodil Schumacher

 

Bestyrelsen har fået mandat til at forsætte arbejdet med at udforme nye vedtægter i samarbejde med en advokat.

 

Eventuelt:

Bodil Schumacher har spurgt kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt om hun kan leje huset hvis købet ikke går igennem. Det kan hun højst sandsynligt.

 

Alle kommende Bed & Breakfastværelser skal ryddes for møbler, aftalt at dette sker lørdag den 25. februar kl. 10.00.

 

Mandag den 20. februar 13.00-16.00 afholder kommunen et dialogmøde for at styrke turismen. Alle overnatningssteder er indbudt. Peter Danielsen tilmelder 6 personer. Foregår på Albertinelund Camping.