Referat fra Generalforsamling i Rimsøhuset den 17.3.2018

Generalforsamling i Rimsøhuset den 17.3.2018

(17 deltagere)

EMNE DRØFTELSE BESLUTNING
Valg af referant og dirigent Referant: Lena Brem Sørensen

Dirigent: Poul

årsberetning v. Bodil Købte for 1 år siden.

*Mange gæster i B&B

*Åbningsfest

*Foreningsmodellen blev godkendt

*Madspildsaftener

*Musikarrangementer

*Film

*Foredrag

*Kontrakt med Helle efterskole vedr hjælp i B&B

*Butikken 1001 ting

*Erhvervsstyrelsen godkendte i Nov

*Adventsarrangementer

*Brædspilsaftener

*Diverse værkstederm.m.

Bestgreen varmepumpe

*Hjælperfest

*Medlemsmøder

Desværre fået et stort skattesmæk idet tinglystningsafgiften er beregnet udfra at huset har en værdi af 9 mill.

Der blev ytret stor beundring og ankendelse for det store arbejde foreningen har lavet.

Der er en dialog i gang med Skat via foreningens advokat. Så må vi se hvad det ender med.

Best Green Der har været forhandlet i lang tid og nu er der gratis sat en varmepumpe op. Det dækker ikke hele varmeforbruget så der skal fortsat suppl. med olie.

De sponsorerer desuden en el-bil som kan lånes mod betaling af km.penge. Dette er en prøveordning.

Håber vi sparer en masse varmepenge

Spændende

Gennemgang af regnskabet ved Jette Regnskabet udleveres og gennemgåes.

Budgettet udleveres og gennemgåes.

Foreningen har et overskud.

Ovenstående kan til enhver tid ses ved henvendelse til kasseren.

Der ytres stor tilfredshed med regnskabet/budget og det godkendes.
Indkomne forslag

Forslag om at der indskrives i vedtægterne at ingen i bestyrelsen kan være lønnet af Rimsø huset.

Forslag om at der indskrives i vedtægterne at alle password/koder mm. tilhører foreningen og ikke enkeltpersoner.

Forslag om at kontingent ændres således at der ikke er forskel på enkeltpersoner og familier

Der var mange forskellige meningsudvekslinger om dette og forståelses diskutioner.

Formålet med punktet er at ingen bestyrelsesmedlemmer kan have dobbeltinteresse i huset.

Rigtige mange meningsudvekslinger om dette.

Det er ikke så enkelt endda.

Mange drøftelser og vel også til dels enighed om at forslaget er relevant.

Bestyrelsen har ikke drøftet dette og forslag at kontingent forbliver uændret.

Efter afstemning besluttes det at der indskrives i vedtægterne punkt5 at :

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage løn eller honorarer fra Rimsøhuset.

Der besluttes: at det overlades til bestyrelse at finde en løsning på problemet idet generalforsamlingen ytrer bekymring om det problematiske hvis enkeltpersoner forlader bestyrelsen

Der stemmes om forslaget og vedtages at kontingenten er uændret.

Man vil dog gerne bede bestyrelsen om at drøfte en evt. fremtidig kontingentændring

Valg til bestyrelsen Søs, Bodil og Peter genopstiller.

Elsemarie trækker sig

Kirsten Christensen vælges
Kasser Susan overtager kasserposten og Jette fortsætter som revisor
Suppleanter Lillian og Tune
evt Der spørges om bestyrelsesmøderne kan være åbne Dette vil bestyrelsen drøfte på deres næste møde