Konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 3.juni 2017

                           Konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 3.juni 2017
Deltagere : Dorrit Carlsen, Else Marie Brøndum, Bodil Buonaventzen og Niels Mulvad
   1.Ordstyrer:Bodil
       Referent:Lilian
   2.Siden sidst
      Madspil – aftale om mejerivarer, pålæg, kød med Superbrugsen i Glesborg og grøntsager
                        fra Brugsen i Voldby
                        Den 30.juni arrangement med aftensmad – ansvarlig er Else Marie
     Booking – Visit Djursland:vi er kun med få steder – bl.a. er vi på ved Djurs Sommerlands gæster
     Vi er tilmeldt Trip Adviser
      I august laver kommunen et projekt “Høstfest”med flere arrangementer i Norddjurs
      BnBmøde – Vi må selv klare sommeren, da “Helles” elever går på ferie evt. afslutter deres
                           ophold. Vi har lavet vagtplan og overordnet menu. Evt nye arbejdere kan kontakte
                           Bodil. Jette M. udformer flugtplaner
      Martin Loft oplyser, at Sten Thomsen og frue gerne vil komme og lave en koncertaften
                           Vi foreslår fredag den 14. eller lørdag den 15.juli.    (Rune T. Kidde)
                           Bodil B. er ansvarshavende
     Oles digte tager Bodil B sig af
   3.Konstituering
       Ingen ændring i bestyrelsen – men valg af en suppleant Lilian Schneider
   4.Bodil S tilbyder hjælp til udformning af en pjece. Lang diskussion om, hvem der skal layoute
      pjece, reklamer, visitkort osv. Et lille udvalg arbejder med sagen – Bodil B, Else Marie og Niels
   5.Forslag til arrangementer i efteråret
                             et månedligt arr. – evt. med tema
                             børnearrangement (papmache)
                             musik”forening”
           Else er kontaktperson og laver et opslag med opfordring til at komme med forslag
   6.Rimsøloppen – Jette M og Trine vil gerne bruge de to lokaler ud mod vejen til en form for
                               loppemarked. Vi beder dem om at komme med et konkret udspil : økonomi
                               myndigheder osv.
       Bodil finder brugerkontrakter til husets brugere
       – en grøntsagsbod? Hvad koster det?