Medlemsmøde 11 – 03 – 2018

 

REFERAT AF MEDLEMSMØDET 11.03.2018

Referent: Helle Stubbe:

Vi var 10 deltagere. Næste medlemsmøde vil være om eftermiddagen.

Spørgsmål: om medlemsmøderne skal være uden deltagere fra bestyrelsen – for mere frit forum. Ikke nødvendigt.

Og snak om, hvor åbne bestyrelsesmøderne skal være for medlemmerne.

Det er stadig sådan, at bestyrelsesmøderne er åbne, og at medlemmer kan tage emner op til drøftelse i bestyrelsen. Evt. kan den første halve time være en åben snak, hvor medlemmet resten af tiden er observans. Bestyrelsen kan holde lukkede møder, hvis nødvendigt.

Snak om topstyring, i forhold til den flade struktur. Vi går ind for den flade struktur, med opmærksomheden på, at det kræver noget mere af den enkelte : at kunne lytte, og ingen er mere eller mindre værd.

Der blev opfordret til, at skrive sig på Gruppelisterne, der hænger i gangen. Der mangler især folk til Arrangement-gruppen og Udendørsgruppen. Har du selv lyst til at starte en gruppe, er du meget velkommen. Øverste navn er ansvarlig tovholder med tlf.nr. som kan kontaktes ved spørgsmål og interesse. Vil du ikke være Tovholder, skriv dig på alligevel med et nr. 2, 3 … Tavlen vil blive renskrevet, for at se pæn ud.

Bestyrelsen og mange frivillige, har skabt et rigtig godt fundament i Rimsøhuset!!!! Men hvordan tiltrækker vi endnu flere ildsjæle og medlemmer ? Snak om atmosfæren i Huset. At højne den, ved ikke at sladre,og pege fingre ad hinanden (der er 3 fingre, der peger mod en selv når vi peger..). Er der noget jeg vil sige til en anden, så være modig, og gå direkte til vedkommende –

og være bevidst om bedste måde at sige det på, så det kan modtages.

Er jeg utilfreds med noget, så spørge: ”Hvad kan jeg selv gøre”.

Kunne give slip på gammelt, og sige ”pyt”.

Længere snak om køkkenet, hvor flere forbedringer blev foreslået: der kommer information op, omkring brugen af maskiner, og komfur. Tjekliste, så folk udefra kan bruge og rengøre rigtigt. Kogende vand til afløb, for at afhjælpe lugtgener, og affaldssortering bliver sat op.

Snak om rengøring efter udlejning, prisen for det, og hvordan vi selv holder vores daglige oprydning og rengøring.

Kæmpe opfordring til at rydde op, og feje efter sig selv i sal og køkken – og tag gerne gang og entre´med. Hver gruppe holder egne områder og gange rent.

Indkaldelse til fælles-rengøring, hovedrengøring, vinduespudsning…ind imellem, så vi er flere om det på en gang – det er sjovere.

Vi ses forhåbentlig til næste medlemsmøde.