Referat fra bestyrelsesmøde – 28-01-2018

Bestyrelsesmøde søndag den 28.januar 2018

Deltagere : Peter N, Søs, Elsemarie, Niels, Bodil. Afbud fra Peter D.

  1. Ordstyrer : Bodil

Referent : Lilian

  1. Ingen medlemmer dukkede op i spørgetiden
  2. Dagsorden godkendt
  3. Referat godkendt
  4. Siden sidst

Elsemarie – madspil kører igen

Niels – fondansøgning ang. isolering af loftet og nye vinduer

Best Green med nyt tilbud

Bodil og Søs har lavet plan over møder, arrangementer osv.

Landsbyklyngen vil gerne holde møder her

På medlemsmødet i søndags var der forslag til interessegrupper – med en tovholder

(Se medlemsmødereferat)

Bodil sætter kommende møder i kalenderen

Helle Stubbe er tovholder på ”Sundhedstema”

6 Økonomi

Se saldobalance i mappen

Tinglysningsafgift (se bilag) Skat forlanger 54.000kr mere i afgift for tinglysning af skødet

Hvordan får vi flere fest-udlejninger? Niels samarbejder med Visit Djurs

7.Samarbejde og beslutningsprocesser

Lige en runde, hvor hver især siger lidt om sin holdning

Nyt møde torsdag den 8.februar kl.19.00, hvor eneste punkt er ”Samarbejde”.

8. Profil

Niels og Bodil kommer til bestyrelsen med hver sit forslag til ”Husets profil”

9. Arrangementer

Niels er tovholder for arrangementsgruppen. Han har forbindelse til flere bands, som spiller

på døren. Der afholdes hjælperfest den 3.marts.

10. Generalforsamling De forskellige deadlines. Lilian Schneider