Referat Bestyrelsesmøde 10-03-2017

Foreningen Rimsøhuset.
Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 10/3-2017 kl.16.00
Tilstede: Bodil B. Peter og Hanne, Bodil S., Søs, Elsemarie, Niels, Jette. Susan som
observatør. Gunnar.
Referent: Susan
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gunnar fremlagde budgetplan. Varmeudgiften ændres til kr. 170.000 pr. år. og
lønudgift til kr. 100.000 pr. år, så er det mere realistisk.
3. Nyt siden sidst. Der er malet på B+B værelset, desværre mangler der villige
hænder.
4. Niels har talt med Ole Jensen om vedtægterne. Tilbagekøbsklausulen er noget uvis.
O. J. følger op på det. Vedtægterne skal godkendes alt juridisk er ok.
Dog skal formålsparagraf rettes til. Bestyrelsen kan altid ekskludere et medlem,
men vedkommende kan få afgørelsen prøvet ved generalforsamling.
5. De fonde, der er undersøgt giver kun til arrangementer. Evt. EU-fonde undersøges.
6. Vi har fået tilbud på varmeforsyning luft- til vandpumpe. Garanteret besparelse på
27%, hvis vi investerer 200.000 vil vi spare 46%. Sigrid Blume vil være behjælpelig
med fondsansøgning. I stedet kan vi søge om penge til isolering. Det undersøges,
hvad et pille-fyr vil koste og besparelsen. En løsning skal findes ingen næste vinter.
Sparekassen skal se på oplæg til varmeforsyning.
7. Bodil B. har talt med musikerne (Crumpets) om renovering af lokale, og de skal
betale for lokale indtil 1/3. Steven er her endnu, men flytter til mindre lokale pris pr.
md. kr. 1.000 foreløbig 3 mdr.
8. Der skal laves lejekontrakter til lejere af lokaler.
9. Bestyrelsen skal lave plan over, hvad de forskellige lokaler kan bruges til af kreative
aktiviteter, så de udnyttes mest formålstjenligt, f.eks. med hensyn til lys.
10.IKEA gav afslag på senge. Bodil S. prøver Jysk, alternativt kan senge anskaffes
brugt.
11. 5 B&B værelser skal gerne være klar til påske.
12.Forsamlingshus vil gerne tale med os. De henvender sig efter generalforsamling d.
26/3 2017 kl. 15. Vi deltager om muligt.
13.Søs vil gerne have officiel medlemsliste kun med navne på nettet.
14.Bodil S. Søs og Peter undersøger forsikringer, bygningsfors., ansvarsfors.,
indbofors. og bestyrelsesforsikring.
15. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 25/3-2017 kl. 15.00. Peter D.
Poul og Jette kontaktes, om de har tid d. 25 ellers kan evt. ændres til d. 28/3.