Referat bestyrelsesmøde: 10-9-2017 kl 16.00

Bestyrelsesmøde søndag den 10.september kl.16.00

Deltagere : Bodil, Niels, Else Marie, Peter N, Peter D, Søs. Suppleant : Lilian

1.Referent : Lilian

Ordstyrer : Peter D

2.Dagsorden er godkendt

  1. Siden sidst

Erhvervsstyrelsen er ikke tilfreds med ”FMBA”. Ændringer og snak frem og tilbage med advokaten.

BnB – et bøvl med flere bookingsystemer. Jim arbejder på sammenkøring.

Udlejning – vi skal arbejde med pakker. Man henvender sig til Niels, som prissætter eventen.

Bodil har holdt møde med ”Helle” ang. STU`erne.

Cigarkasse-guitar-bygger har lejet et rum.

BnBmøde – hvordan går det, og hvad kan vi forbedre! Bl.a. lydproblemer på gangene.

Lille sal skal sættes i stand til forskellige aktiviteter. Bl.a. med flytbare borde osv.

BnB – nøgleboksene bliver slidte. Vi må finde en løsning.

Sengelinned og håndklæder i pakker – vi fortsætter med firmaet.

Børnerum – Søs arbejder på sagen.

Madspil kører fint – 20-30 personer pr.gang.

Gulvvaskemaskine kan lejes for knap 1500 kr pr. weekend.

Der er styr på menighedsrådets arrangement den 14.sept. STUèrne ordner det praktiske.

4.Paragraf 6 omhandlende Tegningsret – ændres til :

”Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer for bestyrelsen i forening. Har en af disse

forfald, erstattes man af et bestyrelsesmedlem.

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28.september kl.19.00.

5.Kassereren gennemgik ”Saldobalance”. Ligger i mappen.

6.Varmesituationen og fremtidsperspektiv herfor.

Niels indhenter tilbud til varmepumpeløsning – Best –green. Senere må vi arbejde med isolering og

renovering af vinduer.

  1. Fondraising

Lille udvalg, som har forbindelser. Der blev nævnt Kaj Hansen, Lisbeth Lautrup, Mette Mårbjerg.

De søger til Døre og vinduer.

  1. Eventuelt

Else Marie foreslår, at man laver nogle ”klubber”. F.eks. et hold, som passer udearealer, og så belønnes

på en eller anden måde – lån af lokale, gratis deltagelse i arrangement eller andet.

 

Lilian Schneider