Referat bestyrelsesmøde 26/11 – 2017

Bestyrelsesmøde d. 26/11 2017.

Varmeforsyning:

Der besluttes at bibeholde den nuværende varmeforsyning.

Der etableres en opsparing til eventuelt udskiftning eller suplering af varmeforsyningen.

Kultur.

Der udsendes dagsorden 14 dage før mødet til medlemmer og bestyrelse.

Der afsættes 1/2 time til spørgetid på bestyrelsesmøderne for medlemmerne. Dette er første punkt på dagsordenen.

Søs og Bodil laver årsplan for Generalforsamling, Bestyrelsesmøder og kendte arangementer.

Der var uenighed om rundstokkene på gangene skulle tages ned.

Ting der foræres ud af huset skal lige vendes på weekendmøderne i huset.

Rollerne i bestyrelsen præsiseres næste møde. Er sekretærposten ubesat?

Generalforsamling:

d17 marts kl 10.00  Poul medbringer brunch.

Berstyrelsesmøde:

Næste møde d 28. Jannuar kl 13.00 – 17.00. Generalforsamlingen planlægges.

Vi holdt mødet i vores nye konferencerum. Herligt.

 

Ref. Elsemarie Brøndum