Referat – Bestyrelsesmøde 3/9 – 2018

Referat af Rimsøhusets bestyrelsesmøde

på Helle skole, 3/8-2018

  1. Valg af mødeleder: Poul
  2. Referent: Peter Danielsen
  3. Dagsorden godkendt
  4. Niels og Kirsten fremlagde hver deres skitseringer af hvordan Rimsøhusets struktur kunne tænkes.

Det vedtoges at opdelingen imellem Rimsøhusets erhvervsdel og kulturdel, samt beslutningskompetencen i forbindelse med driften af disse, nøjere fastlægges på næstkommende bestyrelsesmøde i Rimsøhuset den 8. september kl.10.00

  1. Det besluttedes af der laves Logbog over ad hoc-beslutninger foretaget i den daglige drift. Logbogen gennemgås på bestyrelsesmøderne. Logbogen ligger på B/B kontoret.
  2. Det besluttedes af Rune Tøfting laver foreliggende El-arbejde