Referat: ekstraordinær generalforsamling 28.03.17

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Rimsøhuset tirsdag den 28.03.17

Mødet startede kl.19 med dejlig kage og kaffe. Der mødte 16 personer op, og der var god stemning fra starten.

Ordstyrer – Peter Danielsen
Referent – Lilian Schneider

Mødets eneste punkt var godkendelse af de nye vedtægter. Bodil Buonaventzen læste op – punkt for punkt, og der blev kommenteret.
Uden de store diskussioner blev vedtægterne vedtaget med meget små ændringer. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

Tak for god ro og orden!