Referat medlemsmøde 21.01.18

Referat af medlemsmøde 21.01.2018.

15 deltagere

Igen egentlig dagsorden, derfor kommer det lidt hulter til bulter – men:Der blev udtrykt ønske om at alle kunne deltage i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har allerede vedtaget at der afsættes ½ time til spørgetid på bestyrelsesmøderne som første punkt på dagsordenen. (Kan ses i referat af 26.11.2017.) http://rimsoehus.dk referater er et underpunkt til punktet Foreningen.

Bestyrelsen efterlyser forslag fra medlemmerne.

Ansvarsområderne skal uddelegeres, der mangler struktur og kommunikation i foretagendet. Skræmmer måske folk væk at tingene ”flyder”. Der er frustrationer og dårlig stemning.

Vigtigt at vi ser fremad men bruger vores erfaringer fra tiden der er gået.

Arbejdsgrupper, interessegrupper etableres og med en tovholder som også er forbindelsesled til bestyrelsen.

Foreløbige grupper:

Musikværksted: Niels

Butik: Jette

Køkken og madspild: Else

Havearbejde:

Bygningsvedligehold:

Arrangementer:

BnB: Bodil

Børneværelse: Søs

Malerværksted: Søs og Kis

Spilcafé – ej digitalt: Hanne

Facebook: Else og Kirsten

Syværksted: Bodil

Dette er bare nogle af forslagene, der kan dukke flere op.

Vi har fået tilbudt stumperne til et cykelværksted. Vi mangler nogen der har lyst til at starte op med det. Det kan slås op på hjemmeside og på Facebook. Hjemmesiden er vores officielle ansigt og skal fremtræde som sådan.

Måske vi skal starte en ny Facebookside op – vi mangler åbenbart stadig administrationskoder til den vi har. Else og med hjælp fra Kirsten, vil gerne arbejde med det.

Det er gratis at etablere åbne værksteder, værksteder hvor alle kan komme.

Lukkede værksteder – der betales husleje.

Planlægning af arrangementer i god tid, både for at være sikre på at musikere eller klovne kan komme, men også for at kunne annoncere i god tid, der må gerne komme flere mennesker til det der arrangeres.

Hvad skal vi fylde huset med?

Generalforsamling den 17.03.2018

Spilcafé søndag den 11. februar kl. 13.00-16.00.

Forslag til Organisations Diagram: