Referat medlemsmøde 30.09.2018.

Referat medlemsmøde i Rimsøhuset 30.09.2018.

Skal der laves arbejdsgrupper?

Skal bestyrelses planlægge arbejdet?

Kommunikation

Arbejdsdage

Husgruppe

Affaldssortering

Havearbejde

Haveredskaber

Bygningsvedligeholdelse

Kaffe/kage

Oasen

Arrangementer

Butik

Arbejdsgrupper

Som opretter vi ikke arbejdsgrupper for nuværende, men vi vil forsøg med nogle faste arbejdsdage.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen skal ikke planlægge arbejdet, bestyrelsen står for det overordnede arbejde i.f.t. myndigheder, juridiske og skattetekniske forhold, økonomi, sørger for at vedtægter overholdes og økonomi.

Kommunikation

Kommunikation på hjemmeside, facebook og via Niels´ nyhedsbreve. Nyhedsbreve kommer ud ca. hver 14. dag. Facebook er god til den løbende ’snak’/kommunikation, Faste aftaler herfra (Tid-Sted-Opgave m.m.) sendes til Niels, som sætter det i kalenderen på hjemmesiden.

Arbejdsdage:

Som et forsøg laves der to faste arbejdsdage om måneden, i første omgang frem til det nye år.

Med to dage kan folk vælge hvornår de har tid og lyst.

Planlagte arbejdsdage Lørdag den 13. og fredag den 26. oktober.

Lørdag den 17. november og fredag den 30. november

Lørdag den 15. december og fredag den 28. december.

Vi kan melde os som tovholdere for et projekt (f.eks. malerarbejde) den der tager ansvar for et projekt, sørger for at Niels får besked så det kan kommunikeres ud, at bestyrelsen kan sige ok for evt. økonomiske udgifter.

Start kl. 13.00 hver gang. Er der nogen der har lyst til at begynde før, er man velkommen.

Husgruppe

Forslag om at etablere en husgruppe som stå for f.eks. rengøring m.v. Det er dog også en mulighed at klare dette via arbejdsdagene.

Affaldssortering

Vi blev enige om at begynde med en bedre affaldssortering. Kompostbeholder, papcontainer og glascontainer. Birgit undersøger hos Reno Djurs.

Havearbejde

Der ligger en del havearbejde der skal udføres, Hækaffald fjernes, græs slåes, ukrudt fjernes, fliser fjernes m.v. Vi forsøger i første omgang at få udført dette på arbejdsdagene.

Haveredskaber

Der mangler haveredskaber, desuden har Jette mistet en spade som hun har ladet stå. Vi finder en løsning med at stille ind i redskabsskuret, aftaler hvor nøgle er.

Bygningsvedligeholdelse

Der ligger flere projekter og venter, forsøger at klare nogle at disse på arbejdsdagene.

Kaffe/kage

Skal det være gratis for dem der går og arbejder? Det skal koste et eller andet for at få kaffe og kage hvis det er en af de frivillige der har stået for indkøb og bagning, eller huset skal stå for udgifterne i den forbindelse.

Oasen

Opstår Krop og bevægelse igen, foregår det sandsynligvis i Oasen. I så fald fjernes opstillingen af borde og stole. Skal lokalet bruges til andet (møde el.lign.) stiller ”mødeholder” selv borde og stole op.

Arrangementer

Betaling ved madspildsaftener – ”hatten” kommer frem og folk kan betale som de synes. Havfruen kommer op igen – denne gang på væggen over radiatoren ved udgangen til haven.

De der melder sig til at hjælpe med arrangementer, finder selv ud af hvem der bager, laver kaffe, laver Irish Coffee, sidder ved indgangen, oprydning m.v. Bliver på posten til arrangementet er overstået.

Butik

Er der nogen der har lyst til at være med i arbejdet med butikken, skal I være velkomne. Vi forsøger i øjeblikket at holde åbent hver lørdag eftermiddag.

Mulige arbejdsgaver :

Oprydning af redskabsrum

Oprydning og indretning af indendørs værksted.

Vinduespudsning,

Rengøring inde

Fliser flyttes

Klipning af hæk og fjernelse af hækaffald

Havearbejde

Græsplæner

Vand i kælder

Tagrender renses

Tagrender repareres

Affaldssortering

Ledige rum ryddes

Indretning

Fast låg til affaldsstativet i køkkenet

Maling af vinduer

Dryppende vandhaner

Dette er kun nogle af opgaverne, er der nogen der kommer i tanke om andre, så giv besked.