Referat af møde den 15. oktober i Rimsøhuset.

Referat af møde den 15. oktober i Rimsøhuset.

Der har været brand i syværkstedet. En stikkontakt er brændt natten til lørdag. Bodil kontakter kommunen på mandag.

Status – hushandel

Kommunen har udsat sagsbehandlingen til november og vi har fået lov til at blive i huset november måned ud.

Vi har nu indsamlet ca. 52.000,- kr.

Bodil, Erik og Søs har været i SuperBrugsen i dag, de fik indsamlet 1.700,- kr.

Bodil vil gerne stille op i Brugsen igen, men ikke alene.

Niels tager kontakt til adv.firmaet Lindhardt og Steffensen for at få stillet nogle ”finansieringsmuligheder”/virksomshedsmuligheder op, noget vi kan tage stilling til. Finder ud af hvor meget det ca. vil koste eller om de vil hjælpe os gratis i første omgang. Går ikke videre med sagen før gruppen har taget stilling.

Skal der laves et investeringsselskab, skal der vælges en direktion/bestyrelse og der skal laves vedtægter.

Dog er der flertal for at vi ikke skal ud at låne penge. Desuden mener en del af os, at vi skal have indsamlet de 150.000,- kr. inden vi kan overtage huset. Det er også hvad vi har meldt ud.

LAG midler er en mulighed, det har vi før talt om. Tilskuddet fra LAG kan højest være på 50% af det samlede projektbudget og højest 40% for fødevarevirksomheder. Man skal minimum søge om et tilskud på 50.000 kr. så budgettet skal altså mindst være på 100.000 kr. Det vil sige at vi selv skal skaffe de 50.000,-  og det kan ske enten ved at vi indsamler kontanter, men frivillig arbejdskraft tæller også som ”penge”. Næste ansøgningsfrist er 19. januar 2017. http://www.lag-djursland.dk/Tilskud/Soeg%20tilskud.aspx

Diskussion om hvem der har stået for indsamling af penge og arrangementer og dermed også hvem de indsamlede penge tilhører. Indsamlingsgruppen eller foreningen. Flertallet mener foreningen.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde lørdag den 29. oktober kl. 13.00.

Facebook

Niels har kontaktet Amalie som siger at Kasper har koderne til Facebook, Kasper siger at han ikke har fået dem. Niels prøver at få kontakt til Amalie igen.

Arrangementer:

Onsdag den 19. oktober kl. 14.00

Cirkus Aroma.

Erik laver pandekager over bål. Søs står for leg med kogler. Saftpresning af æbler, Uffe. Susan og Lillian søger for kage og kaffe.

Lørdag den 22. oktober kl. 19.00.

Henning Amstrup underholder. Søren Malm m.fl. spiller efter underholdningen.

Søs finder projektører til salen.

Onsdag den 26. oktober

Grenaa Harmonikaklub spiller.

Niels, Lillian og Jette M står for arrangementet. Kage Jette A.

 

Lørdag den 5. november

Trines arrangement.

Rimsøhuset køber ind til baren og overskudet går til huset.

Lørdag den 12. november kl. 19.00.

Benny Bådebygger underholder hvis han kan, Bodil undersøger det.

Susan vil gerne lave en gryderet.

Fredag den 18. november kl. 19.00

Musik med Morten Kongslev – Trine undersøger om han kan.

Restemad

 

Trine søger for pressedækning.