Referat af møde den 22. oktober i Rimsøhuset.

Referat af møde den 22. oktober i Rimsøhuset.

Brandskaden: 

Bodil har sendt en mail til den byggeansvarlige for Rimsøhuset, men p.g.a. ferie har hun ikke fået svar endnu. Der kan muligvis dukke flere af den slags fejl op i el-installationerne. Det bør vi tage med i overvejelserne i forbindelse med købet.

Bodil har talt med Kim, han indkalder til bestyrelsesmøde.

 Status/pengeindsamling:

Der er d.d. indsamlet 54.000,- kr.

Det blev fastslået at indsamlingsgruppen er en undergruppe til bestyrelsen.

Bodil har forespurgt Fornæs Skibsophug om de kunne tænke sig at sponsere. Hun ringer og spørger om han kan tænke sig at komme i aften.

Niels har talt med Lindhardt Steffensen adv.fa. som kun gav lidt telefonisk rådgivning.

En forening er ikke en tydelig juridisk organisation. Et andelselskab Amba kunne være en mulighed, det koster 50.000,- kr. i ”indskud”. Pengene kan anvendes i selskabet, men der kan ikke lånes penge med sikkerhed i de 50.000,- kr.

Advokatomkostninger for hjælp til opretning af selskab 10.000,- kr. incl. moms.

Advokatomkostninger for hjælp til afvikling af selskab i tilfælde af at vi ikke får huset 10.000,- kr. Vi venter med en beslutning til vi ved hvad kommunen kommer med.

Niels har talt med Nordea Fonden, de vil ikke på nuværende grundlag støtte os.

En mulighed er Elro fonden.

Niels har også talt med en kreditforening, de kender os, men vi kan ikke gøre os håb om penge der.

Niels har talt med LAG – der var efterårsferie. Det kunne være godt med en forhåndstilkendegivelse inden møde med kommunen.

Niels nævnte der var nogle personer der var villige til at kautionere for ???

En privatperson vil gerne yde os et lån på 10.000,- kr. Vedkommende kan trække det fra i skat hvis foreningen godkendes.

Ifølge Ligningslovens §8A stk 2 skal I først og fremmest være en almenvelgørende forening eller på anden vis have et almennyttigt formål.

Desuden stiller SKAT bl.a. følgende krav til jer, for at I kan blive godkendt til at modtage gaver, der er fradragsberettiget:

  • I skal have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
  • I skal modtage mindst 100 gavebeløb á 200 kroner om året
  • I skal have en demokratisk valgt bestyrelse.
  • I skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer

Som lokalforening kan I ikke blive godkendt, hvis I er medlem af en landsorganisation, der allerede er godkendt.

Måske kan vi fritages for ejendomsskatter.

 

Rimsøhuset er registreret med lav bevaringsstatus – se kulturarvsstyrelsen.

https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=18449753

 

Elsemarie og Søs vil gerne tale med de handlende i SuperBrugsen, de aftaler selv med brugsuddeleren.

 

Arrangementer:

  1. oktober kl. 19.30

Niels, Jette, Jens Jørgen, Jette A bager kager og brød.

 

  1. november kl. 19.00

Grenaa Harmonikaklub Entre: Niels

Jette, Jens Jørgen, Lillian: kager.

 

Vi afholder ikke noget arrangement i weekenden 11.-12.-13. november. Trine vil dog gerne gå videre med at få Majid til at spille hvis vi beslutter os for det.

 

  1. november kl. 17.00

Morten kan ikke spille. Benny ”bådebygger” vil gerne spille i huset, helst torsdag evt. fredag. Han spiller på hammondorgel. Bodil spørger om han kan den 18. november.

Bodil S, Lillian, Elsemarie, Niels og Jette på arbejde.

Pris 125,- kr. incl. spisning.

 

Arrangementerne giver ikke penge nok, men de kan trække folk til og de giver presseomtale,

det er vigtigt.

 

Arrangementer med Cirkus Aroma gik godt dog ikke så mange besøgende.

Vi kan måske fremover sætte prisen i vejret.

I forbindelse med dette arrangement var der måske for mange andre muligheder ud over cirkusleg (maling af kogler, bål m.v., billard). Fremover vil det måske være en ide at dele ”børnedagen” op i to dage.

 

Anette Bonde på Lokalavisen stopper, har været en god samarbejdspartner. Det blev nævnt at DjurslandsPosten/Grenaabladet ville være et godt sted at få presseomtale. Vi har forsøgt før, men omtalen kom i Stiftstidende. Lillian forsøger at få omtale om de kommende arrangementer i DjurslandsPosten.