Referat af møde den 6. November i Rimsøhuset.

Dagsorden
1: Bodil orientere om bestyrelsesmødet
2: Niels orientere om renoveringsansøgning
3:Niels orienterer om eventuel selskabsform
4: Stillingtagning til lån
5: finde nye måder at samle penge ind på
6:Cafeaftner
7: arrangement Benny Bådbygger. Hvem hjælper

 
1:På bestyrelsesmødet meldte Kim,Betina,Jette.Trine,Steven,Klaus? at de ikke stiller op ved næste valg.
Derfor ovenstående skrivelse til hele bestyrtelsen idet det er vigtigt i denne uge at vide hvem der har kompetance til at forhandle med kommunen.
2: niels fortalte han har aftalt med minifarmen at Carsten minninfarm udarbejder 3 modeller til energirenovering og at den valgte model bliver fremsendt som en ansøgning til Energi.
3:Niels har kontakt til tre advokater der hver fremsender et forslag til en eventuel selskabsform. Den advokat der kommer med den model vi vælger håber vi kan deltage i forhandlingerne med kommunen.
4:Der er på nuværende ikke ønsket om at optage lån til køb af Rimsøhuset. Det lån vi var stillet i udsigt frasiger vi os idet det er vanskeligt at få lån ind i vores finanseringsmodel. Vi takker for tilbudet.
5: Bodil vil arbejde med croudfunding og se om det er en mulighed. Alle der har andre ideer er stadig velkomne med forslag.
6: Vi etablerer cafeaftner til almindelig hygge Spil – leg med computer – alm hygge mm. Vi kommer med kage og er der stemning for det kan vi lave fællesspisning om aftenen.
7; Niels ,Elsemarie,Søs,Bodil og Ove hjælper.

Under eventuelt blev det fremhævet at vi havde fået avisartiklerne i den rigtige avis. Herligt.
Der blev fremhævet at Generalforsamlingen var den øverste besluttende myndighed.
Kommunen efterlyser en mere konkret organisation end den oprindelige. Vi ser på modellerne og tager stilling til det på en generalforsamling.
Men i denne uge skal vi forhandle med kommunen og indhenter så her yderlig information.
Alle er enige om at ledelsesstrukturen skal være så flad som mulig. Men også efterlade de enkelte gruppe med kompetencer
til egen drift.
Der arbejdes med det.