Referat af møde den 18. september i Rimsøhuset

Referat af møde den 18. september i Rimsøhuset.

Huset har været annonceret til salg i avisen. Budfrist er den 3. oktober. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge mellem budene.

Der skal indsamles i alt 150.000,- kr. til første års drift.

Sponsorbeviser:

Der er udfærdiget ”sponsorbeviser”. Beløbsfeltet står åbent så ethvert tal kan skrives på. Det pointeres at hvis købet ikke går igennem, så får folk pengene tilbage. Hvis folk betaler med mobilepay eller svipp – så skal de huske at skrive hvem indbetalingen kommer fra.

Der medbringes DagsDato blanketter til dem der betaler kontant.

Annoncering:

Vi annoncerer på Facebook, hjemmeside og i avisen med en annonce.

Desuden forfattes en omtale af muligheden for at erhverve sig et ”Sponsorbevis” til avisen.

Trine har aftalt møde med avisen tirsdag kl. 11.00. Susan, Niels og Trine deltager.

Der forfattes et koncentrat af hvad Rimsøhuset er og skal være. (Sander læser korrektur). Dette kan bruges til avisen, hjemmeside, facebook samt til de folk der stemmer dørklokker og til ”salgsbod” i Glesborg.

Østjyllands Radio kontaktes – evt. i forbindelse med et arrangement.

Kulturnat den 14. oktober – tilmeldingsfrist den 25. september. Når vi har fået ok fra Mick Torfing, bliver dette arrangementer vi kobler på. Vi får besked i denne uge.

Susan undersøger hos politiet hvilke regler der gælder for ”dørsalg”.

Lillian taler med SuperBrugsen og Fakta for at høre om de vil sponsere.

Bodil B spørger Karsten Ree om han vil sponsere.

Erik Møller vil gerne sælge sponsorater ved de kommende arrangementer.

Niels og Erik prøver at søge penge hos Midtdjurs Sparekasse.

Indsamlere:

Bodil B går rundt i Rimsø.

Kis og Else Marie

Arrangementer

Fredag den 30. september – brødrene Knublauch vil gerne spille hvis de er hjemme. Vi får svar i denne uge.

Fredag den 7. oktober – Jens Falck spiller

Niels Nikolajsen laver paella – han har en pande til 40 personer. Søs og Sus hjælper. Susan laver kage.

Pris 125,- kr./person incl. mad

Der annonceres på hjemmeside, facebook og annonce i avisen.

Søndag den 9. oktober kl. 14.00 – Tonny Trifolikum

Pris 50,- kr./voksen og 25,- kr./barn incl. kaffe og kage

Hanne, Jette og Else Marie er tovholdere

Lørdag den 14. oktober – Mick Torfing med orkester spiller, får svar i denne uge. Brian vil gerne lave mad.

Astrid Søndergaard – cirkus Aroma, vil underholder en dag i efterårsferien. Erik står bål, snobrød m.v. Der laves æblemost, papir m.v.

Lørdag den 22. oktober – Henning Amstrup (De Nattergale) underholder. Vi forsøger at få Peter Danielsen til at spille.

Mandag den 24. oktober – Peter Sørensen fortæller om strandinger langs kysten og sin nye bog.

Kombineres med musik af Grenaa Harmonikaklub. Susan kontakter dem.

Kurt Carlson vil gerne lave en ”fortælleaften” en hverdagsaften.

Halloween arrangement muligt efter efterårsferien.

Kammermusik

Bluesmusik

Anne Mette Olesen – spis dit ukrudt

Fremover kunne det være en ide at lave et fast evt. månedligt arrangement (vores egen niche), ikke gamle biler eller loppemarkeder – dem er der nok af.

Niels har lavet en ny hjemmeside – www.rimsoehus.dk

Ved de kommende arrangementer undersøger vi hvor folk har læst om arrangementet.

Else Marie tager en snak med Bodil Schumacher.

Sander laver et termometer til at angive hvor langt vi er med indsamlingen.

Næste møde lørdag den 24. september kl. 13.00.