Referat af møde den 8. oktober 2016 i Rimsøhuset.

Fredag den 7. oktober med Jens Falck,

et godt arrangement med en ualmindelig god paella lavet af Niels. Møllefisk og Superbrugsen sponserede maden.

Søndag den 9. oktober kl. 14.00 med Tonny Trifolikum

Niels og Lillian står for kaffe, opvask m.v.

Susan bager to kager.

Lea og Hanne bager pandekager.

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30 med Kurt Karlsson

Niels, Trine, Lillian.

Jette A sørger for boller og kage.

Fredag den 14. oktober kl. 19.00 med Carsten Hentze

Brian laver mad.

Bodil B: entre.

Jette: Kaffe og opvask

Bar: Jens Jørgen og Ove.

Tirsdag den 18. oktober kl. 14.00 med Anne Mette Olesen og Steen Laris.

Elsemarie er tovholder, Jette kontakter hende for at høre om hun når at komme hjem fra ferie.

Søs hjælper.

Onsdag den 19. oktober kl. 14.00 med Astrid Søndergaard og cirkus Aroma

Billetsalg: Susan

Kage: Jette A,

Kaffe, opvask:

Lørdag den 22. oktober kl. 19.00 med Henning Amstrup.

Billetsalg: Bodil B

Mad: Susan og Søs

Bar: Jens Jørgen og Ove

Kaffe og opvask: Jette M

Musik har vi ikke fundet endnu, der har været mange afbud. Trine arbejder på sagen.

Mandag den 24. oktober kl. 19.30 med Peter Sørensen og Peter Danielsen.

Billetsalg: Trine

Bar: Jens Jørgen

Kaffe, opvask: Jette M

Onsdag den 26. oktober kl. 19.00 med Grenaa Harmonikaklub.

Entre: Niels

Køkken: Jette

Bar: Jens Jørgen

Lillian: kager m.v.

—-

Økonomi:

Der er indsamlet 38.000,- kr.

Vi har fået lov til at stå en dag i SuperBrugsen i Glesborg.

Den 15. oktober, start på efterårsferien.

Bodil B og måske Erik og Kis står for dagen.

Lillian spørger om Brugsen vil donere et beløb til huset, gerne inden den 15. så vi kan have donationsbeviset at ”vise frem”.

Las Vegas vil gerne være med i et samarbejde hvor vi f.eks. udveksler mailadresser, så folk kan få at vide hvad der foregår de to steder. Vores medlemmer skal dog først melde sig til/give tilsagn om det er i orden. Niels sørger for det.

Trine har haft kontakt til Utamanduni – de vil gerne skrive om Rimsøhuset i deres nyhedsbrev.

Vi har fået afslag på fondsansøgning til Sparekassen Djursland.

Bodil B foreslog at vi tog kontakt til advokatfirmaet Lindhardt og Steffensen, som har hjulpet os før. Det kunne godt være en mulighed.

Niels fortalte lidt om at danne et iværksætterselskab som siden kan ændres til et A.m.b.a.

Diskussion om vi skal have de 150.000,- kr. inden vi går i gang med selve købet, uenighed i gruppen.

Maillisterne tjekkes op.

Vi har for mange Facebooksider – Niels tager kontakt til Amalie eller Kasper Miltz 3172 7613

for at få koderne til at nedlægge nogle af dem.