Refererat bestyrelsesmøde Rimsøhuset 7/10-2018

Refererat bestyrelsesmøde Rimsøhuset

7/10-2018

Til stede: Kirsten Christensen, Niels Mulvad, Dorrit Carlsen, Peter Niemann, Peter Danielsen, Tune S. Olsen, Bodil Birgitte Buonaventzen

Afbud fra: Poul Bang

 

 

 

 1. Spørgetid for medlemmer:

Der var ikke fremmødt medlemmer

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder og referent:
  1. Dagsorden godkendt, med tilføjelse af siden sidst punkt (2.b)

2.2 Peter Niemann valgt til mødeleder

2.3 Peter Danielsen valgt til referent

2.b Siden sidst:

2.b.1 Rimsøhusets Best Green forbrug fremlagt.

2.b.2 El forbruget er fordoblet, Niels kontakter el-selskabet desangående.

2.b.3 Niels kontakter kommunens frivillig netværk. Der forventes samarbejde med ”kulturhøjskolen”

2.b.4 Visit Djursland skylder os 66.960 kroner.

2.b.5 Der arbejdes med et nyt betalingssystem for Bed and Breakfast-delen af Rimsøhuset, så der betales forud for overnatning. Det tilstræbes at være på plads inden jul.

2.b.6 Det ikke-varmerelaterede el-forbrug i Rimsøhuset undersøges.

2.b.7 Det besluttes at regnskabet skal fremstå samlet, således at passiver indberettes til regnskabsfører Susan. Regnskabet fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne en uge før bestyrelsesmøder.

 

 1. Drøftelse og vedtagelse af fremtidig struktur.
  1. Tune fremlagde sit strukturforslag
  2. Bodil og Kirsten fremlagde deres strukturforslag
  3. Niels fremlagde sit strukturforslag
  4. Det besluttedes at Tune skriver forslagene sammen til ét
  5. Peter D er tovholder for næste medlemsmøde, hvor der foretages valg af tovholder for henholdsvis Rimsøhusets Erhvervsdel og Rimsøhusets Kulturdel.
 2. Status på Rimsøhusets økonomi samt stillingtagen til forsikring v. kasserer Susan
  1. Dankortkvitteringer med et samlet beløb på 15.000 kroner er ikke tilgået Rimsøhusets konto. Susan undersøger sagen.
  2. Rimsøhusets økonomi fremlagt og gennemgået.
  3. Det vedtages at regnskabsfører udarbejder instruks for indkøb i Superbrugsen Glesborg.
  4. Der er indhentet et forsikringstilbud til huset, fra IF. Peter Niemann indhenter yderligere tilbud.
 3. Punkterne 5 og 6 overføres til næste bestyrelsesmøde: 5. De frivilliges vilkår og 6. Indsendt punkt fra Niels til vedtagelse: “Der foreslås, at der fremover arbejdes på en bedre opførsel i Rimsøhuset.”