Tilmelding

Hej, –

Hvis du har mod på at melde dig ind i frivilligeforeningen “Rimsøhuset” så er der et par veje til at opfylde dit – og vores – ønske her.

Prisen for medlemskab / årskontingent er  200,- kr  pr person – som kan indbetales:

    • Ved personlig fremmøde i huset – (Husk at få en DagsDato kvittering)
    • Via bank på konto nr: 9388  7901091840
    • Via MobilePay på nr:   15462

 For at dit medlemsskab skal kunne registreres – så husk ud over betaling, at skrive hvilket navn der betales for, anledningen til indbetaling: Medlemskab’ / ´Årskontingent’ – Skriv dine Data: Navn, Betalingskanal og evt.  Adresse & Mailadresse til :

Faktura.BnB@Gmail.com

Foreningen er kun forpligtet til, at holde medlemmerne underettet digitalt, det vil her sige, via hjemmesiden og via mail. – Så husk også at tilmelde dig nyhedsmail via formularen på hjemmesidens forside. 

Ud over økonomisk støtte til foreningen, indebære medlemsskabet muligheden for at blive hørt når der skal tages fælles beslutninger, eventuelt fri adgang til fremtidige arrangementer og andre medlemsspecifikke fordele.