Mål …………. !:0)

Så lykkedes det – endeligt !

Med over to trediedele af de kommunale stemmer, blev det i aftes – d. 21-02-2017 – afgjort, at vi nu kan fortsætte vore aktiviteter i og omkring Rimsøhuset.

Nu som selvejere og med mulighed for at finansiere vore aktiviteter, via forskellige erhvervsmæssige aktiviteter.

I den forbindelse er det af betydning, at vi bla. får reformuleret vores forenings vedtægter, så de fremover tager hensyn til at vi nu er erhvervsdrivende ejendomsbesiddere. Læs videre “Mål …………. !:0)”