Så er det tid til Generalforsamling !

Torsdag d. 16 – 02 – 2017 Kl. – 19.00 i Rimsøhuset

Så er vi ved at være ved ‘vejs ende’:

Vi har indgivet bud på ejendommen, vi er i samarbejde med bank og advokat i gang med at lave skitse til fremtidig strukturering af organisationen og på næste tirsdag d. 7. er der møde i NDR’s økonomiudvalg, hvor det fremtidige ejerforhold foreløbigt bliver afgjort. Endelige kommunale afgørelse ved kommunaludvalgsmøde – der pga vinterferie – først er d. 21. feb.

Uafhængig af hvilke beslutning byrådet når frem til, vil det kræve organisatoriske forandringer.

Om det bliver udvikling eller afvikling, kan vi måske få er rimeligt bud efter d. 7. og endeligt efter d. 21. –

Uanset afgørelse er det vigtigt at vi er klædt på til de forandringer der forestår.

Nedenstående er dagsordenen for mødet.

Evt kommentarer til indhold eller forslag til sidste punkt på dagsordenen: Eventuelt, – kan i skrive i hjemmesidens kommentarfelt, der findes nederst efter dagsordenen.

Husk at opdater jeres medlemskab igennem kontingentet.
—-

Dagsorden for generalforsamling i foreningen Rimsøhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Årsberetning.
  1. Godkendelse af Årsberetning.
 3. Regnskab.
  1. Budget og kontingent.
  2. Godkendelse af regnskab.
 4. Indkomne foreslag:Da der på nuværende tidspunkt ikke forlægger en afgørelse vedrørende fremtidig ejerforhold af Rimsøhuset, ser vi os nødsaget til at fremkomme med tre muligheder hvad angår forslag til fremtidig organisationsform.
  1. Redegørelse for foreløbig skitse af fremtidig organisationsform i fald vores købstilbud bliver accepteret.
  2. Fortsættelse af nuværende forening i fald købstilbud bliver afvist.
  3. Opløsning af foreningen efter gældende regler, hvis købstilbuddet afvises.
 5. Valg til bestyrelsen.
  1. Afstemning om bestyrelsens mandat til at oprette ny selskabsform til håndtering af opgaver, der pt. ikke er inkluderet i nuværende forenings vedtægter og beskrivelse.
 6. Valg af revisor.
 1. Eventuelt