Beklager det lettere ‘turbulente’ udtryk foreningens hjemmeside har haft de sidste fjorten dage. Alt skulle være ved ‘det gamle’ igen – sådan da !:0)

Af andre mere ‘hårdtslående’ forandringer i foreningen er jo, som formodes bekendt, efterisolering og udskiftning af husets tagdækning. En proces der forventes afsluttet inden juledagene. –

En tredie – og ikke uvæsentlig udskiftning – er ligeledes faldet på plads. Vores – efterhånden lidt anstrengte forhold til Den Dansk Bank – er nu afløst af et mere lokalt forankret samarbejde med Sparekassen Djursland, der ikke alene har vist sig velvilligt forstående i forbindelse med financiering af tagskifte; men også luner med lokalt kendskab og tilstædeværende og personlig rådgivning.

Konsekvensen heraf, er at de centrale bank konto numre er blevet skiftet ud ( også her på hjemmesiden). De hidtil fungerende MobilePay numrer vil fremover fungerer u-ændret.

OBS – Årets sidste fællesspisning er rykket frem til torsdag den 15. dec.

Skulle du indnu ikke være medlem af foreningen – så har du chancen her 😎