….. Nyt År – Ny Tid …..

 
Så er det nu på mange måder: Et nyt år”  og velkommen til det.
    Efter flere års fokus på, at få udbedret problemerne med en aldrene og utæt tagbeklædning, er der lang om længe, nu kommet ny tagbeklædning på hele Rimsøhuset. –
   Her skal i første omgang (og efter krav fra vores hovedsponsor !:0) rettes en tak til vores tre sponsorer: LAG-Djursland med et beløb på 564.937,50 kr, NRGI’s Værdipulje337.150, – Kr og ikke mindst Enhedslistens Årsmøde, der har forstrakt os med 10.000,– kr. Nord-djurs kommune har ikke, trods mange henvendelser, set sig i stand til, at afse så meget som ‘én krone’ i støtte. – Derudover skal der også lyde en tak til Sparekassen Djursland for deres velvilje, da det viste sig, at Danske Bank, svigtede os – én ellers mangeårig og solid kunde. Ovenstående håndtering af financieringsproces-sen, har derudover ikke kunne realiseres uden vor lokale Esben Møller, har holdt hånden under os – rent okonomisk – med en kaution på op til 1.500.000, Sådan !:0)

Vi starter her det nye år – og den nye tid – med at gå i tørvejr i Rimsøhuset, for at afholde en lille stribe møder. Møder der på mange måder vil være medbestemmende for, hvorledes vi folder foreningen og dens aktiviteter ud i den kommende tid.

Vi lægger ud med Medlemsmøde Fredag d. 13. kl 19.00 som indledning og oplæg til Bla.:

Bestyrelsesmødet Onsdag d. 18. kl 17.00 Afsluttende på dene runde er det så planen at afholde:


Stormøde Lørdag d. 4 februar kl 15.00 hvor vi i fællesskab, for alvor, skal samled trådene og finde frem til hvorledes vi fremover vil bære projektet videre.

 
Skulle du endnu ikke være medlem af foreningen – så har du chancen her 😎

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Discover more from Rimsøhuset

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading